4x razy szybsza nauka w porównaniu z tradycyjnymi metodami. W metodzie Callan'a uczeń zmuszony jest do koncentracji przez całą lekcję. Nauczyciel zadaje proste pytania a każdy z uczniów na nie odpowiada. Kolejność jest jak najbardziej losowa a grupa jest zawsze mała. Uczeń w każdej chwili oczekuje zapytania ze strony nauczyciela. Oznacza to że każdy z uczniów uczy się również podczas gdy mówi inny. Główny nacisk kładzie się na prędkość i poprawność odpowiedzi. Podczas gdy w innych metodach różne aspekty nauki są rozbite na poszczególne lekcje, tutaj uczy się jednocześnie wymowy, słuchania, rozumienia, składni i gramatyki.
Dodatkowo praca z użyciem tekstów i częste dyktanda pozwalają nauczyć poprawnej pisowni.