Nauczanie metodą Callan'a

Można śmiało powiedzieć że sposób w jaki uczeń przyswaja wiedzę metodą Callan'a jest podobny do przebywania za granicą. Nie można nauczyć się grać w piłkę oglądając tylko mecze w telewizji, tak jak nie można nauczyć się języka bez czynnego używanie go! Trzeba rozmawiać w danym języku, gdyż to właśnie rozmowy są sednem znajomości języka. W przeciwieństwie do pobytu za granicą, na lekcjach metodą Callan'a uczeń nie jest pozostawiony samemu sobie. Nad jego nauką i jej prawidłowością czuwa nauczyciel. Wydaje się, że właściwie wszystko sprowadza się do odpowiadania na proste pytania lektora i operowania krótkimi sekwencjami. W rzeczywistości mimowolnie kursanci przyswajają sobie gramatykę i poprawnie tworzą zdania. Genialnie!! - najbardziej nudnego aspektu nauki języka - gramatyki - uczymy się nawet tego nie zauważając.